Leonarda Brushtein (1935-1999)

с сокращениями wikipedia.org

 

[33RPM]
Афн ойхн бойм Соломон Хромченко Мелодия С10 26993 005 1988
Вус из гевейн, с'из гевейн ун нито (Давид Мейерович) Соломон Хромченко Мелодия С10 26994 005 1988

 
Леонарда Бруштейн - скрипка

Last update 08-07-2017