Juan Luria [Jan Lurie] (1862-194?)

с сокращениями Zydzi w kulturze muzycznej ziem polskih

 

[78RPM]
Veseorev Lefonekho Juan Luria Odeon X.23849 1907

 

Last update 09-12-2018