Leyb Morgentoy [Khonon-Leyb Sapozhnik] (1905-1979)

с сокращениями Yiddish Leksikon

 

[78RPM]
Feter Elye (Leyb Morgentoy - Noach Nachbush) Noach Nachbush   1948

 

 

[33RPM]
Feter Elye (Leyb Morgentoy - Noach Nachbush) Chava Alberstein CBS S 63603 1969
Feter Elye (Leyb Morgentoy - Noach Nachbush) Noach Nachbush LP No. 330 1955

 

Last update 23-10-2021