Chayela Rosenthal (1924-1979)

Naava Piatka-Rosenthal

 

[78RPM]
Main Orem Ingele (Itzhak Yanasowicz - Chayela Rosenthal) Chayela Rosenthal Disque Polyglotte FD 103 (1026)  

 

Last update 23-09-2015