Eliyahu Teitelbaum (1910-1967)

с дополнениями Yidishe Muzik in Poyln Tsvishn Beyde Velt-Milhomes

 

[33RPM]
Shprayz Ikh Mir Mit Gikhe Trit (Shimshon Kohen - Eliyahu Taytelbaum) Benzion Witler Hed-Arzi AN 13-72  
Shprayz Ikh Mir Mit Gikhe Trit (Shimshon Kohen - Eliyahu Taytelbaum) Benzion Witler Hed-Arzi BAN 14582  
Shprayz Ikh Mir Mit Gikhe Trit (Shimshon Kohen - Eliyahu Taytelbaum) Bina Landau Famous Reords FAM-1012  

 

Last update 31-10-2020